डॉक्टर आणि पेशंट धमाल मराठी जोक्स | Doctor Patient Jokes Marathi

डॅाक्टर : या पुर्वी तुम्हाला
स्पॅांडिलायसिस चा त्रास झाला होता का?

पेशंट : हो खुप पुर्वी….

डाॅक्टर : कधी ?

पेशंट : शाळेत सरांनी स्पॅांडीलायसिस चे स्पेलिंग विचारले होते तेव्हा…..

😄😄🤣😉


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *