आपल्या सभोवतालच्या स्वच्छतेवर निबंध | Cleanliness Around you Essay in Marathi

आपला परिसर स्वच्छ कसा ठेवायचा
आपल्या सभोवतालच्या स्वच्छतेवर निबंध

प्रस्तावना:- आजूबाजूचे वातावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ, प्रत्येक कोपरा स्वच्छ आणि स्वच्छ, अशी जागा सर्वांनाच आवडते आणि यामध्ये महानगरपालिका आणि सफाई कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे, हे त्यांच्या बाजूने आहे. .पूर्ण योगदान द्या, पण असे असतानाही काही लोक घाण, कचरा टाकणे टाळत नाहीत, ते सुद्धा माणसेच आहेत, शेवटी ते किती स्वच्छ करणार, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. स्वच्छतेने आपण निरोगी राहू आणि आपले वातावरणही स्वच्छ असले पाहिजे.

आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा.
हे आपल्या सर्वांसाठी चांगले आहे.
पर्यावरण स्वच्छ ठेवेल.
आपण प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक क्षणी निरोगी राहू.

दररोज घराची साफसफाई करणे:- आपण आपले घर रोज स्वच्छ केले पाहिजे, तेथे कचरा साचू देऊ नये, जंतू वाढतात व रोग पसरतात, घरातील खालील ठिकाणे नियमित स्वच्छ ठेवावीत.

किचन:- ज्या स्वयंपाकघरात आपले अन्न तयार केले जाते ते स्वयंपाकघर नियमितपणे स्वच्छ केले पाहिजे, भांडी व्यवस्थित स्वच्छ ठेवावीत, गॅस स्टँड, भांडी ठेवण्याची जागा सर्वत्र स्वच्छ ठेवावी, स्वयंपाकघर रोज झाडू लावावे तसेच मॉपिंग करावे. आवश्यक आहे जेणेकरुन आपण आपल्या अन्नामध्ये कोणतीही घाण येऊ देऊ नये आणि फक्त स्वच्छ अन्न खाऊ नये, स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवावे.

पूजा घर:- पूजा घर, आपण जिथे पूजा करतो ते प्रार्थनास्थळ स्वच्छ ठेवले पाहिजे, धुण्यासारख्या गोष्टी नियमितपणे पुसून धुवाव्यात, आपण ज्या ठिकाणी बसून पूजा करतो ते स्थान देखील पुसून टाकावे, कचराकुंडीमध्ये जाऊ देऊ नये. पूजा घर, ते आपल्या मनालाही चांगलं असायला हवं. जगतो आणि आपल्यालाही पूजा करावीशी वाटते.

शयनकक्ष:- आपण ज्या बेडरूममध्ये झोपतो त्या बेडरूमची चादरी तुम्ही बदलू शकत असाल, तर झाडूने पुसून टाका आणि व्हॅक्यूम क्लिनरने फर्निचर स्वच्छ ठेवा.

स्नानगृह:- स्नानगृह दररोज स्वच्छ करा, भिंती स्वच्छ करा, डेटॉल इत्यादी वापरा जेणेकरून बाथरूममध्ये कोणतेही जंतू वाढणार नाहीत.

आमची गाडी आणि बाग ठेवण्याची जागा:- जिथे आम्ही आमची गाडी ठेवतो, ती रोज झाडून बागेत स्वच्छ ठेवतो आणि रोज झाडू देतो आणि कोणताही कचरा आणि वापरात नसलेल्या वस्तू जमा होऊ देऊ नका.

जर स्वछता नाही ठेवली तर

आपण आपल्या स्वयंपाकघर, स्नानगृह आणि संपूर्ण घरामध्ये स्वच्छता ठेवली नाही तर तीळ, झुरळ, माश्या, मुंग्या, डास इत्यादींचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि आपण साफसफाईत निष्काळजी राहिलो तर भांडी व इतर वस्तूंसह ही घाण तोंडात जाते. त्यामुळे आपण अनेक आजार पकडतो की डासांची उत्पत्ती झाली तर मलेरिया, कॉलरा, न्यूमोनिया, कावीळ हे सर्व आजार घाणीमुळे पसरतात म्हणूनच आपण आपल्या घराच्या आणि अंगणाच्या स्वच्छतेकडे नियमित लक्ष दिले पाहिजे, त्यामुळे घरभर नियमित झाडू आणि मोप लावावा, धूळ इत्यादी पुसून टाकल्या पाहिजेत आणि बागेत कुठेही पाणी, कोणत्याही प्रकारची घाण होऊ देऊ नये. हे रोगाचे लक्षण आहे, म्हणून ते टाळावे. आणि नियमित स्वच्छता करावी.

तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी योग्य कल्पना

काही लोकांना वाटतं की जिथे गरीब लोक राहतात तिथे घाण जास्त असते पण असा विचार करणं एकदम चुकीचं आहे कारण गरीब आणि स्वच्छतेचा मेळ नाही.गरिबी ही माणसाची मजबुरी आहे पण स्वच्छता ही त्याची जबाबदारी आहे की श्रीमंत किंवा गरीब काही फरक पडत नाही आणि घराच्या स्वच्छतेत सर्वांनी समान वाटा उचलावा हा हेतू असायला हवा, ज्या घरात आई असते त्या घरातील वडीलधारी मंडळीच घरची सगळी कामं करतात, मग हे घर फक्त आईसाठी आहे ना? त्यात राहणारे सर्व सदस्य त्यामुळे सर्व सदस्यांनी मिळून जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि हा विचार कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असतो.

मुलांमध्येही स्वच्छतेची सवय लावा

लहानपणापासून मुलांची काळजी आई-वडील आणि घरातील इतर सदस्य घेतात, पण जेव्हा मूल थोडे मोठे होऊ लागते, तेव्हा त्यांना स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे आहे, हे लहानपणापासूनच शिकवावे लागते, त्याला स्वच्छतेबद्दल शिकवावे लागते. तसेच त्याला आजूबाजूला ठेवा, त्याला त्याची जागा स्वच्छ ठेवण्यास शिकवा त्याला सांगा की स्वच्छता राखली नाही तर तो आजारी पडेल आणि जर तुम्ही आजारी असाल तर तुम्हाला डॉक्टरकडे जावे लागेल, म्हणून त्याला तुमची स्वच्छता ठेवण्यास सांगा, आणि तुमच्या आजूबाजूची जागा देखील स्वच्छ ठेवा, तुमच्या मोठ्यांना स्वच्छतेमध्ये मदत करा, याद्वारे ते देखील स्वच्छ आणि निरोगी राहण्यास शिकतील.

स्वच्छतेसाठी हातभार लावा

स्वच्छता हा माणसाचा स्वभाव असतो, तो आपल्या घराच्या आजूबाजूला स्वच्छता ठेवतो, पण काही लोक असे असतात की जे घराला आपले मानतात आणि घराबाहेर पडलेला खोटा कचरा उचलून बाहेर फेकतात कारण त्यांना आपली जबाबदारी समजते. ते फक्त घरापुरतेच मर्यादित आहे, त्यामुळे ते त्यांचे कर्तव्य विसरतात आणि रस्ता, त्यांच्या घराची बाग स्वच्छ ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे हे विसरून जा, रस्त्यावरची घाण आपल्या घरापर्यंत येते आणि सोबतच अनेक प्रकारचे आजारही बळावतात, त्यामुळे स्वतःची स्वच्छता राखा आणि कर्मचाऱ्यांची काळजी कोणाला आहे आणि महानगरपालिका. गाड्या या, आपले घर स्वच्छ ठेवा आणि आपले पूर्ण योगदान द्या.

उपसंहार

अशाप्रकारे आपले घर व परिसर स्वच्छ ठेवल्याने आपले पर्यावरण तसेच आपले आरोग्यही स्वच्छ राहते आणि याचा पहिला धडा आपल्याला आपल्या घरातूनच मिळतो, आपण आपले घर व आपल्या सभोवतालचे वातावरण स्वच्छ ठेवले तर हळूहळू शहर आणि शहरात आणि देशात सर्वत्र स्वच्छता दिसून येईल, प्रदूषणात साचलेल्या आपल्या देशाची गणना सर्वात खालच्या स्तरावर केली जाते, तीच आपल्याला पुढे आणि पुढे पहिल्या स्थानावर आणायची आहे आणि त्याची सुरुवात आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणापासून करायची आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *